godło polski komornik ostrów
komornik sądowy ostrów wielkopolski

Komornik sądowy przy sądzie rejonowym
w ostrowie wielkopolskim

Błażej Kalinowski

  • telefon kontaktowy komornik +48 62 720 50 95
  • mail komornik ostrów komornik@blazej-kalinowski.pl


Właściwość terytorialna


Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wierzyciel składając do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji poza obszarem jego rewiru komorniczego, winien złożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji (bądź zawrzeć w treści wniosku) oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika, np. "Oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika w oparciu o uprawienie zawarte w art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Komornik sądowy Błażej Kalinowski prowadzi egzekucję wyłącznie z nieruchomości położonych w obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego: Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Sieroszewice, Gmina Przygodzice, Gmina Sośnie.

mapa komornik ostrów